+420 604 508 806 | trafopol@trafopol.cz

Servis elektrických zařízení (údržba a čištění)

Pravidelná údržba a čištění zařízení v období mezi periodickými revizemi je velmi důležitá v rámci prevence před poruchami zařízení a z nich vyplývajících neplánovaných odstávek elektrické energie a následných finančních ztrát či možném ohrožení lidských životů.

Například, je-li transformační stanice umístěná na volném prostranství ve zděném objektu (tzv. kiosková transformovna), a neuplatňují se jiné vlivy prostředí, které by zpřísnily termín periodicity zařízení, platí stanovená periodicita provádění pravidelných revizí dle platné ČSN 33 1500  1x za 5 let. V případě, že je v transformovně olejový či hermetický olejový transformátor, a kompaktní plně plynem izolovaný rozváděč vysokého napětí, pravděpodobně nevznikne problém. Pokud se však jedná o suchý typ transformátoru, je nezbytné provádět v mezidobí pravidelnou údržbu a čištění zařízení (profukování cívek transformátoru suchým stlačeným vzduchem, kontrola vystředění cívek vn a nn transformátoru), protože tento typ stroje je velmi náchylný pro provoz v prašném prostředí. Periodicitu pravidelné údržby doporučí revizní technik na základě stupně prašnosti prostředí.

Trafopol, s. r. o.

Luční 222

Horní Bezděkov

273 51  pošta Unhošť

IČ: 06152368

DIČ: CZ06152368

 

Miloš Svatoš

tel. +420 604 508 806

e-mail: milos.svatos@trafopol.cz 

 

Ing. Daniela Svatošová

tel. +420 774 797 039

e-mail: daniela.svatosova@trafopol.cz

Jméno a příjmení:*
E-mail:*
Telefon:*
Okres:*
Poznámka k poptávce: